Voor Rolando Toro, de grondlegger van de Biodanza, was het allerbelangrijkste in de Biodanza: “Vivencia, Vivencia, Vivencia”. Dus Beleving, Beleving en Beleving en dat door middel van dans, muziek en beweging in groep van waaruit je een intieme verbondenheid kan voelen met jezelf, de ander, en het groter geheel. Om zo tijdens Biodanza te ervaren dat het leven één is, en, dat zonder het te hoeven bedenken.

Rolando was ook een gepassioneerd wetenschapper en professor in de psychologie. Hij ontwikkelde Biodanza vanuit zijn persoonlijke ervaringen en realiseerde zich al vroeg dat zijn systeem zijn fundament heeft in de wetenschappen die het leven bestuderen.


Hij ente Biodanza op het biocentrische principe waarbij je niet langer de mens maar alle het leven centraal zet. Hij haalde ondermeer zijn inspiratie hiervoor bij twee Belgische Nobelprijswinnaars:

Ilya Prigogine die de theorie ontwikkelde die aantoont dat de chemie van het leven orde uit chaos kan laten ontstaan, en

Christian de Duve die het leven even eenvoudig als geniaal definieerde: “het leven is één, chemie en informatie” en die vandaar uit zijn beroemde citaat formuleerde “Life is an obligatory manifestation of matter, written into the fabric of the universe”.


Interesse om je helemaal onder te dompelen in de wetenschappelijke fundamenten van de Biodanza?

Dan delen we graag